Home / Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

2. Doba w ośrodku kończy się po śniadaniu i do godziny 10.00 winno się opuścić pokój.

3. Osoby wprowadzające się do pokoju są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem obiektu i sprawdzeniem wyposażenia. Wszystkie zastane usterki i uszkodzenia powinny być niezwłocznie zgłoszone personelowi ośrodka. W innym przypadku mogą być uznane jako uszkodzenia powstałe podczas pobytu i rozliczone zgodnie z regulaminem ośrodka.

4. W ośrodku kolonijnym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz środków odurzających.

5. Po zakończeniu pobytu użytkownik zobowiązany jest przekazać pokój w takim stanie w jakim go otrzymał.

6. Zabrania się wynoszenia ze stołówki ośrodka jedzenia oraz naczyń, sztućców, KUBKÓW będących na wyposażeniu stołówki.

7. Zabrania się przechowywania żywności w pokojach m.in. kanapek, starych napojów.

8. Klucze do pokoi wydawane są kierownikowi wycieczki lub wychowawcom. Po zakończeniu pobytu klucze pozostawiane są w drzwiach. W przypadku zgubienia klucza od pokoju wydawany jest nowy klucz dopiero po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 25 zł.

9. Śmieci prosimy wyrzucać w jednorazowych workach znajdujących się w szafce na korytarzu lub recepcji oraz wynoszenie ich do pojemników przeznaczonych na nie na terenie ośrodka. Prosimy o wyrzucanie butelek bez zakrętek.

10. Przebywanie osób postronnych na terenie ośrodka może odbywać się za wiedzą i zgodą kierownika ośrodka.

11. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zgaszone światło, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.

12. Prosimy o nie wywieszanie mokrej odzieży w pokojach tylko na specjalnych linkach na zewnątrz budynku.

13. Ze względów bezpieczeństwa prosimy otwierać okna tylko uchylnie.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

15. Ośrodek nie odpowiada za zaginione pieniądze, telefony komórkowe, ipody, tablety lub inne wartościowe przedmioty nie złożone do depozytu.

16. Ze względów na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach farelek, grzałek, żelazek lub innych podobnych urzązeń nie będących na stanie wyposażenia ośrodka.

17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych będących na stanie wyposażenia ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody rozliczane są na miejscu.

18. Zabrania się PALENIA TYTONIU NA TERENIE CAŁEGO OŚRODKA.

Przestrzeganie zasad regulaminu ośrodka zapewnia bezpieczeństwo oraz nie naraża na przykrości oraz niepotrzebne wydatki.

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi prosimy kierować do obsługi ośrodka.